آموزش : پژوهشنامه چیست؟

تعریف : پروژه مستندسازی افغانستان (ADP) یک  پایگاهی  معلوماتی و قابل دسترس در مورد نقض حقوق بشر و نقض حقوق انسانی در افغانستان میباشد.

پژوهشنامه عبارت است یک پایگاه ورودی معلومات در ADP دیتابیس که مرتبط به حادثه ای میشود که در آن نقض حقوق بشر و نقض حقوق انسانی رخ داده باشد.

یک سند منبع میتواند هرچیز باشد مگر بیشتر گزارشات منتشر شده توسط نهادهای دولتی معتبر و یا سازمان های غیر دولتی می باشد. و دیگر منابع شامل مقالاتی موجود در اخبار، مصاحبه مستقم، و دیگر منابع می باشد. ADP به طور مستقل حقیقت یا درستی این گزارش ها و راپورها را تایید نمیکند. هدف این پایگاه معلوماتی این است که محققان و پژوهشگران بتوانند اطلاعات را در مورد نقض حقوق بشر را  به سهولت دریافت نمایند. تأیید نمودن معلومات فوق الذکر مسئوليت محققان و پژوهشگران میباشد که  قبل از اتکاء کردن به  اطلاعات در دست داشته؛ با سازمان های که قبلا این معلومات و اطلاعات را به چاپ و نشر رسانیده اند به تماس شوند.

پژوهشنامه‌ها فقط حاوی اطلاعاتی هستند که از یک سند واحد گرفته شده اند و شامل تحقیقات بیرونی و یا اطلاعاتی از سایر منابع دیگر نیستند. چندین پژوهشنامه ممکن است به یک رویداد مشترک اشاره کنند، اما اسناد منبع ممکن جزئیات مختلف و گاه متضاد را ارائه نمایند.

یک  رویداد پژوهشنامه باید حاوی بخش های ذیل باشد : ۱) اطلاعات مربوط به نقض احتمالی حقوق بشر; ۲) اطلاعات مربوط به زمان و مکان که حادثه در آن رخ داده است، حتی اگر زمان دقیق و مکان مشخص نشده باشد; ۳) اطلاعات مربوط به کسانی که در آن  حادثه نقش داشتند ، حتی اگر هویت دقیق افراد شناخته نشده باشد.

به طور مثال، یک سند منبع ممکن است نمونه ذیل را ارائه نماید : "در تابستان سال 1996، یک گروه  اشخاص  مسلح به خانه جان دوی که دکاندار درمنطقه خان آباد است حمله کردند، آقای جان دوی همراه با همسرش، در وقت حمله زخمی شد." این رویداد شامل یک حمله جانی به دوتن اشخاص غیرنظامی توسط مهاجمان ناشناخته می باشد. مهاجمان افرادی هستند "که به منزل جان دوی داخل شدند و حمله کردند." بنابراین حتی اگر هیچ اطلاعاتی برای شناسایی این افرادهم  وجود نداشته باشد، اطلاعات کافی در مورد مهاجمان وجود دارد تا داخل یک پژوهشنامه شود. درزمان حادثه هم همین قسم میباشد. اگر چه "تابستان سال ۱۹۶۶ " بسیار مشخص نیست، منبع یک تاریخ تقریبی را فراهم می کند که در پژوهشنامه باید درج گردد.

چه چیزی یک پژوهشنامه شناخته شده نمیتواند :

اگر اطلاعات در مورد زمان یا اشتراک کنندگان مشخص نباشد مثلا لست شهرهایی که در آنجا مین های زمینی یافته شده است، و یا اسناد مربوط به مجروحین جنگ در شفاخانه در طول یک مدت طولانی که تحت درمان بوده‌اند، همچنان اطلاعات عمومی در مورد جنگ بین نیروهای مسلح ازپایگاه معلوماتی حذف شده. البته معلومات در مورد کشتار زندانیان پس از خاتمه جنگ که احتمال نقض حقوق بشر و یا حقوق انسانی است در یک پژوهشنامه درج شده میتواند.

 

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی، کتابخانه حقوق دانشگاه آمریکایی و موسسه برای صلح ایالات متحده آمریکا می باشد. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشر دوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ می باشد.