سابقه و پیشینه کاری

یک سروی برجسته از افکارعمومی در میان افغان‌ها در سال 2004 صورت گرفت که پشتیبانی کامل از پایان دوره عدم مصنویت از مجازات را نشان داد. این مطالعه شامل توصیه هایی بود که پایه و اساس برنامه عملیاتی دولت در بخش صلح، مصالحه وعدالت شد. بعد از تقریبا یک سال تأخیر، این پلان در دسمبر 2005 از طرف کابینه به تصویب رسید. و در تاریخ 10 دسمبر 2006 به صورت رسمی شروع به کار کرد. اگر چه بخش کوچکی از این پلان به انجام رسید، یکی از اقداماتی که برنامه خواستار آن بود افزایش مستندسازی بود که بتوان یک پایگاه دانش جامع در مورد میراث جنایات جنگی در افغانستان را ایجاد کرد.

پروژه مستندسازی افغانستان توسط دفتر مطالعات جنایات جنگی (WCRO)  و کتابخانه حقوق پنس در همکاری با موسسه برای صلح ایالت متحده آمریکا (USIP)  در سال 2008 راه اندازی شد که یک پاسخ مستقیم به عدم وجود یک معدن مرکزی از اطلاعات قابل دسترس و قابل جستجو در مورد جنایاتی که از سال 1978 در افغانستان اتفاق افتاده است می باشد. تلاش‌ها در راستای دیجیتالی کردن اسناد جنایات جدی جنگی و جنایات علیه بشریت که توسط احزاب درگیر در افغانستان از سال 1978 تا 2001 انجام شده بود توسط پروژه عدالت افغانستان (AJP) آغاز شد که برای تبدیل و انتقال اسناد به مرکز اطلاعات از سیستم مارتوس پژوهشنامه حقوق بشری نرم افزار  (Benetech) بودجه دریافت نمودند.

در سال 2008، WCRO و کتابخانه دانشکده حقوق پنس با USIP همکاری کردند که : 1)  کار با نرم افزار Benetech برای ایجاد و سفارشی سازی مرکز اطلاعات که شامل همه گزارش ها و اسناد عمومی می باشد – همچنین بعضی اسناد نشر نشده – در ارتباط با جنایات انجام شده در افغانستان از سال 1978 تاکنون و آموزش همکار تحقیق در مورد چگونگی وارد نمودن اطلاعات، کد گذاری، و مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاعات; 2)  جمع آوری مستندات دیگر از منابع دیگر از جنایات انجام شده در افغانستان; 3) شروع ثبت نمودن و کدگذاری اطلاعات در مرکز اطلاعات; 4)  پیدا نمودن راه‌هایی برای قابل دسترس نمودن مرکز اطلاعات برای عموم از طریق انترنت. در سال 2012، WCRO و کتابخانه دانشکده حقوق پنس Octalsoft  را سفارش دادند که ویب سایتی را طراحی کنند که بتواند مرکز اطلاعات را در خود داشته باشد و برای عموم قابل دسترس باشد. ورود اطلاعات به مرکز اطلاعات تا امروز ادامه دارد، به عنوان یک کارمند کنونی، پیشین دانشکده حقوق دانشگاه واشینگتن (WCL)، دانشجویان راپورهای حقوق بشری را خوانده، دسته بندی کرده، و اطلاعات را وارد مرکز اطلاعات انلاین کرده اند.

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی، کتابخانه حقوق دانشگاه آمریکایی و موسسه برای صلح ایالات متحده آمریکا می باشد. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشر دوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ می باشد.