جمهوری اسلامی افغانستان: ۲۰۰۱-حال حاضر

در دسامبر ۲۰۰۱،‌حکومت جدید افغانستان به ریاست حامد کرزی، مطابق توافقنامه ی بن تشکیل شد. ‫نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) به وسیله ی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد تا به دولت کرزی کمک کرده و امنیت اولیه را تامین نماید. ایالات متحده و نیروهای متحد به مقابله با شورش ها ادامه دادند.

از سال ۲۰۰۱ نگرانی هایی نسبت به حقوق بشر ثبات پس از سال ۲۰۰۱ را مختل می کند. مرگ غیرنظامیان در حمله های هوایی متحدین، سایر مرگ ها و مصدومیت های جانبی موجب جنگ بین شورشیان و نیروهای متحد، رویه ی بازجویی از بازداشت شدگان شامل شکنجه، سوء استفاده از قدرت توسط حکمرانان محلی و شبه نظامیان فاسد پلیس محلی همه علامت مشخصه ی دوران کرزی هستند. با شورش دوباره ی طالبان و سایر نیرو های ضددولتی مانند شبکه ی حقانی، انواع جدیدی از حملات مخصوصا بمبگذاری های انتحاری و ترور اشخاص بلندپایه ظهور کرده اند. بیش از ۱۱ سال پس از حمله ی اولیه ی ایالات متحده، ثبات همچنان از این کشور جنگ زده گریزان است.

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی، کتابخانه حقوق دانشگاه آمریکایی و موسسه برای صلح ایالات متحده آمریکا می باشد. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشر دوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ می باشد.