امارت اسلامی افغاستان : ۱۹۹۶-۲۰۰۱

کابل در ۲۶ سپتمبر ۱۹۹۶ سقوط کرد و نیروهایی را که در جنگ داخلی رقیب سرسخت یکدیگر بودند وادار نمود تا برای مقابله با طالبان اتحاد جدیدی تشکیل دهند: جبهه ی متحد. تلاش طالبان برای گرفتن مزارشریف در می ۱۹۹۷ با اسارت ۳۰۰۰ سرباز طالبان و اعدام اختصاری آن ها به دست نیروهای جنبش، به فاجعه منجر شد. طالبان عاقبت در آگست ۱۹۹۸ مزار را گرفت و با کشتن هزاران غیرنظامی که بیشتر آن ها هزاره بودند، انتقام گرفت.

هم زمان با نبرد برای کنترل بقیه ی کشور، طالبان در کابل حکومت بسیار سرکوبگری که عمدتا بر پایه ی دستگاه اطلاعاتی استوار بود، تاسیس کرد که سازمان اصلی آن به وسیله ی قاری احمدالله اداره می شد که در دفتر سابق خاد در صدارت فعالیت می کرد. در اکتبر ۱۹۹۷، رهبر طالبان، ملا عمر، نام دولت اسلامی افغانستان را به امارت اسلامی افغانستان تغییر داد.

در سال ۲۰۰۱ طالبان برای گرفتن کنترل افغانستان از جبهه ی متحد اسلامی آماده به نظر می رسید. در ۹ سپتمبر، یک بمبگذار انتحاری احمد شاه مسعود، رهبر جبهه ی متحد اسلامی را ترور کرد. دو روز بعد، القاعده، یک سازمان تروریستی که افغانستان را پایگاه خود کرده بود به ایالات متحده حمله کرد. وقتی طالبان درخواست ایالات متحده را برای تحویل پرسنل بلندپایه ی القاعده و تخریب پایگاه سازمان رد کرد‌، ایالات متحده و متحدانش به افغانستان حمله کردند. در دسامبر، طالبان از آخرین پایگاه مقاومت خوددر قندهار گریخته و در کشور پراکنده شدند. طالبان بعدا به صورت شورشیانی علیه ایالات متحده و حکومت جدید افغانستان دوباره ظاهر شدند.

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی و کتابخانه ی حقوق بشر پنس دانشگاه امریکن و موسسه ی صلح آمریکا است. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کاملا قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشردوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ باشد.