تماس با ما

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه و یا دریافت کاپی آموزش انلاین چگونگی استفاده از مرکز اطلاعات به ایمیل ذیل به تماس شوید، warcrimes@wcl.american.edu

دانشگاه آمریکایی واشینگتن دانشکده حقوق
دفترمطالعات جنایات جنگی
4300 سرک نبراسکا، شمال غرب
واشینگتن دی سی 20016

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی، کتابخانه حقوق دانشگاه آمریکایی و موسسه برای صلح ایالات متحده آمریکا می باشد. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشر دوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ می باشد.